Bottega Giovanni


Millau - Aveyron

Bottega Giovanni

Bottega Giovanni

Avenue Jean Jaurès
12100 Millau

Tel : 06 69 73 50 48

Your Italian grocery store in Millau is now open !

Contact

Contact us

Bottega Giovanni
Tel : 06 69 73 50 48
E-mail :